< Wel winnen hè!
04.11.2013 00:29 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: Nieuws

Extra Algemene Leden vergadering VC Set Up

Extra vergadering i.v.m. de nieuwe statuten en huishoudelijk reglement


EXTRA ALV in verband met de nieuwe Statuten en

Huishoudelijk Reglement

 

Deze extra Algemene Ledenvergadering vindt plaats op:

 

Datum:           maandag 11 november  2013

Tijd:                20.00 – 21.30 uur

Plaats:            Brugeind, Meerlo

 

Volgens de huidige statuten behoeft een besluit tot statutenwijziging tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Wij denken dat we dit aantal niet zullen halen op 11 november.

Daarom zeggen de huidige statuten het volgende:

Is niet twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

 

Vandaar dat we – bij voorbaat – een tweede ALV plannen op:

 

Datum:           maandag 18 november 2013

Tijd:                20.00 – 21.30 uur

Plaats:            Brugeind, Meerlo     

 

 

Op de agenda staan de volgende punten:

1.      Bespreking nieuwe Statuten, klik hier en besluitvorming.

2.      Bespreking nieuw Huishoudelijk Reglement, klik hier en besluitvorming.

 

Ik hoop u op 11 en 18 november te kunnen begroeten.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Marcel de Groot, voorzitter.