< Uitslagen tot en met 8 april
09.04.2018 21:00 Leeftijd: 17 days
Categorie: Nieuws

Algemene Leden Vergadering 16-4-2018


Uitnodiging

 

Algemene Leden Vergadering d.d. maandag 16 april 2018

 

Plaats:           ‘t Brugeind, Meerlo

Tijd:               20.00 – 22.00 uur

 

Agenda

1.     Welkom en toelichting agenda.

2.     Verslag d.d. 24-04-2017 Klik hier!.

3.     Mededelingen: Feestavond 2 juni; Vrienden van VC Set-Up.

4.     Jaarverslag 2017 (vanaf 9 april 2017 op de website).

5.     Financiën: Jaarrekening, begroting en kascommissie. De penningmeester licht toe.

6.     Nieuw beleidsplan 2018-2022. Klik hier!
Toelichting door de voorzitter.

7.     Verkiezingen aftredende bestuursleden. De huidige 4 bestuursleden zijn – volgens het rooster van aftreden – aftredend. Karin, Roel en Jo zijn herkiesbaar. Marcel heeft te kennen gegeven te willen stoppen als voorzitter, maar er is (nog) geen nieuwe kandidaat. Tot aan de vergadering kunnen kandidaten zich opgeven. Indien er geen nieuwe kandidaat komt, zal Marcel zich (nog één keer) herkiesbaar stellen.

8.     Pauze (21.00 uur)

9.     Vrijwilligerskaart en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

10.  Demonstratie nieuwe website. Jo heeft voor VC Set Up een nieuwe website ontworpen, omdat de oude niet meer voldeed aan de nieuwe standaarden van veiligheid. Hij laat ons de nieuwe website zien.

11.  Rondvraag.

 

Ik hoop vele leden te kunnen verwelkomen op maandag 16 april.

 

 

Meerlo,  2 april 2018,

namens het bestuur,

 

Marcel de Groot,

voorzitter.