< Oproep aan alle mensen die iets met volley hebben!
17.04.2017 07:00 Leeftijd: 1 year
Categorie: Nieuws

Algemene Leden Vergadering 24 april 2017


Uitnodiging 

Algemene Leden Vergadering d.d. maandag 24 april 2017 

Plaats:           ‘t Brugeind, Meerlo

Tijd:               20.00 – 22.00 uur

Agenda

1.      Welkom en toelichting agenda.

2.      Verslag d.d. 18-04-2016; klik hier voor het verslag.

3.      Jaarverslag 2016; klik hier voor het jaarverslag.

4.      Financiën: Jaarrekening, begroting en kascommissie.

5.      Voortgang beleidsplan 2014-2018: hoe staat het met onze ambities?

6.      Feestavond 2017: 17 juni.

7.      Vrienden VC Set Up: stand van zaken.

8.      Demonstratie Archief VC Set Up via onze website.

9.      Rondvraag.

Ik hoop vele leden te kunnen verwelkomen op maandag 24 april.

De notulen en jaarverslag  vinden jullie op de website

Meerlo, 12 april 2017,

namens het bestuur,

Marcel de Groot,

 

voorzitter.