< Dames 1 Kampioen
26.04.2012 23:55 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: Nieuws

Set Up kiest nieuw bestuur tijdens algemene ledenvergadering


Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van donderdag 27 april hebben de leden van VC Set Up een nieuw bestuur gekozen. Hiermee sluit VC Set UP een periode af waarin het oude bestuur aftrad en plaats maakte voor een tweetal intermediairs die de opdracht kregen om met een formatiegroep te zoeken naar nieuwe bestuursleden.

Het nieuwe bestuur bestaat uit de leden:

• Marcel de Groot (voorzitter)
• Leo Willems (lid)
• Roel de Lange (lid)

Klik hier voor de bijlage waarin de nieuwe bestuursleden zich (kort) voorstellen.

Het nieuwe bestuur zal worden bijgestaan door een zogenaamde Klankbordgroep, die minimaal één jaar zal functioneren.
Deze klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:

• Henk Steeghs (coördinator)
• Lonneke Snellen-Peters
• Wiel Reijntjes
• Hans Vestjens
• Herman Korhman
• Edwin Korhman

De nieuwe bestuursleden zijn als volgt te bereiken:
Contactgegevens:
Marcel de Groot: T: 0478 691838 / M: 0625025237 / E: degrootwillers@home.nl
Leo Willems: T: 0478 691979 / E: lwillemsl@hetnet.nl
Roel de Lange: T: 0478 692803 / E: roel.jose@planet.nl